Video 08 – Fuji Electric Low voltage switchgear (ACB)

máy cắt hạ thế acb fuji

Fuji Electric Low voltage switchgear ACB – The most important device of the electrical system.

See more details in the video bellow:

SLIDES IN THIS VIDEO

mủi tênmủi tênmủi tên

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 1

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 2

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 3

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 4

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 5

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 6

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 7

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 8

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 9

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 10

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 11

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 12

Máy cắt hạ thế ACB Fuji Electric, ảnh 13

*****************************

PLEASE CONTACT US NOW TO BE

CONSULTED AND SUPPORTED

mủi tênmủi tênmủi tên

Hạo Phương hiện đang là nhà nhập khẩu và phân phối các thiết bị điện công nghiệp với các thương hiệu lớn trên thế giới như: IDEC, FUJI ELECTRIC, TOGI, KANSAI, NICHIFU, CIRCUTOR, HONEYWELL, TAIWAN METTERS, Bin Master,… đồng thời Hạo Phương cũng là nhà tích hợp hệ thống công nghiệp hàng đầu Việt Nam.