Seminar on “Industrial Control and Automation Equipment” – IDEC IZUMI in Cambodia

On November 20, 2014, HAO PHUONG CO., LTD cooperated with IDEC IZUMI Japan to organize a seminar with the topic “Industrial control and automation equipment” to the business community operating in the field of electricity and automation in Cambodia.

Conference hall
Conference hall

Items of the Seminar

“Industrial control and automation equipment – IDEC IZI JAPAN”

8h-8h15 Welcome Visitor
Đón khách
8h15 ~ 8h30 Opening Serminar
Ông Shuhei Sugihara – Giám đốc IDEC IZUMI khu vực Đông Nam Á sẽ phát biểu khai mạc Hội thảo
8h30 ~ 8h35 Introducing Hao Phuong Company
Ông Yuya Kuori – Trợ lý giám đốc HPC sẽ giới thiệu về CTY TNHH HẠO PHƯƠNG
8h35 ~ 9h50 Introducing IDEC Automation Product
Ông Trần Hồng Hải – Tp Kinh Doanh sẽ giới thiệu về các thiết bị tự động hóa của hãng IDEC IZUMI
9h50 ~ 10h05 Tea Break
Nghỉ giải lao 15 phút
10h05 ~ 11h20 Introducing IDEC Automation Product
Ông Trần Hồng Hải – Tp Kinh Doanh sẽ tiếp tục giới thiệu về các thiết bị tự động hóa của hãng IDEC IZUMI
11h20 ~ 11h55 Q&A
Hỏi đáp
11h55 ~ 12h00 Closing Serminar
Ông Shuhei Sugihara – Giám đốc IDEC IZUMI khu vực Đông Nam Á phát biểu để khép lại chương trình hội thảo Idec Izumi
12h00
Tiệc Buffet

Time and venue:

time: 8am to 12pm
Date: Thursday November 20, 2014
Venue:  InterContinental hotel, Phnom Penh

Google Map of the  conference venue – InterContinental Hotel Phnom Penh .

bản đồ đại điểm hội thảo

OUTSTANDING PRODUCTS WILL BE INTRODUCED IN THE WORKSHOP

sản phẩm idec tại hội thảo  thiết bị idec tại hội thảo

Photos of some industrial control devices + Automation of IDEC IZUMI